Копаоник

Копаоник  (познат и као Сребрна планина) је највећи планински масив у Србији који се пружа од северозапада ка југоистоку дужином од око 75 km, досежући у средњем делу ширину од око 40 km. Један његов део је заштићена зона под именом Национални парк Копаоник у оквиру кога постоји већи број заштићених природних целина, а на њему се налази и највећи скијашки центар у Србији. Његов највиши врх је Панчићев врх са 2017 m надморске висине, на коме се налази маузолеј чувеног српског природњака по коме је добио име. Цео масив је добио назив по великом рудном богатству које је на њему експлоатисано још од средњег века, а на његовом ширем простору је смештен читав низ културно-историјских споменика из периода од XII до XV века. Наставите са читањем

Дечја игра – кључ за срећно детињство

decja_igra_kjluc_za_srecno_detinjstvo_801198567

Кроз игру, дeца развијају својe психичкe, интeлeктуалнe, eмоционалнe, друштвeнe и моралнe способности, стварају и одржавају пријатeљства.

Питeр Грeј, развојни психолог са Бостонског колeџа, сматра да јe игра кључна за прeвазилажeњe урођeних нагона ка агрeсији и доминацији. Као и да су, захваљујући игри која доводи до узајамнe сарадњe, првобитна друштва успeла да опстану. Он објашњава: „Игра и хумор нису били само начин да живот будe забавнији, вeћ срeдства за одржавањe друштва и промовисањe мeђусобнe јeднакости, дeљeња и мирољубивости. То су познатe одликe друштава ловаца сакупљача, од којих јe зависио њихов опстанак“.
Равноправност и правила Наставите са читањем

Десет највећих заштићених области на Земљи

Владе појединих земаља улажу велика средства како би се заштитиле одређене области и на тај начин сачувале њихове природне и културне вредности. На свету постоји више од 160.000 места под заштитом, која покривају 10 одсто површине планете.

Ово су највеће међу њима.

1. Североисточни гренландски национални парк

(површина: 927.000 км2)

Будући да обухвата читав север Гренланда, ово је и највећи национални парк на свету, а о томе колико је пространство у питању говори и податак да је његова површина већа од 163 од укупно 194 земље колико их постоји на целом свету. Овај национални парк насељавају поларни медведи, моржеви, артктичке лисице, снежне сове и многе друге врсте од којих су неке и угрожене. Овај национални парк је створен 1974, с тим што је у међувремену прошириван, а 1977. је проглашен за међународни резерват биосфере.

2. Чагос парк морског и подводног света

(површина: 545.000 км2)

Територија највећег морског парка на свету…

View original post 840 more words