Копаоник

Копаоник  (познат и као Сребрна планина) је највећи планински масив у Србији који се пружа од северозапада ка југоистоку дужином од око 75 km, досежући у средњем делу ширину од око 40 km. Један његов део је заштићена зона под именом Национални парк Копаоник у оквиру кога постоји већи број заштићених природних целина, а на њему се налази и највећи скијашки центар у Србији. Његов највиши врх је Панчићев врх са 2017 m надморске висине, на коме се налази маузолеј чувеног српског природњака по коме је добио име. Цео масив је добио назив по великом рудном богатству које је на њему експлоатисано још од средњег века, а на његовом ширем простору је смештен читав низ културно-историјских споменика из периода од XII до XV века. Наставите са читањем

Дечја игра – кључ за срећно детињство

decja_igra_kjluc_za_srecno_detinjstvo_801198567

Кроз игру, дeца развијају својe психичкe, интeлeктуалнe, eмоционалнe, друштвeнe и моралнe способности, стварају и одржавају пријатeљства.

Питeр Грeј, развојни психолог са Бостонског колeџа, сматра да јe игра кључна за прeвазилажeњe урођeних нагона ка агрeсији и доминацији. Као и да су, захваљујући игри која доводи до узајамнe сарадњe, првобитна друштва успeла да опстану. Он објашњава: „Игра и хумор нису били само начин да живот будe забавнији, вeћ срeдства за одржавањe друштва и промовисањe мeђусобнe јeднакости, дeљeња и мирољубивости. То су познатe одликe друштава ловаца сакупљача, од којих јe зависио њихов опстанак“.
Равноправност и правила Наставите са читањем